Jag var fan bättre ordare då är nu. Well done Amanda 14 år. Resten av mig kan skärpa sig. Och inte ha for höga krav på sig själva. Eller, som mig vet jag att vi ej har en aniNg om hur en förhåller sig till oss själva på ett rimligt sätt. Nailed it

Amanda 14 år

Amanda tänker Kommentera
Jag var fan bättre ordare då är nu. Well done Amanda 14 år. Resten av mig kan skärpa sig. Och inte ha for höga krav på sig själva. Eller, som mig vet jag att vi ej har en aniNg om hur en förhåller sig till oss själva på ett rimligt sätt. Nailed it